Jump to Navigation

درباره سامانه

سامانه اردوها، دانشگاه صنعتی اصفهان

سامانه اردو ها، به منظور خودکارسازی فرآنید ثبت نام اردوهای برگزار شده توسط امور فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان و پرداخت مبالغ از طریق حساب دانشگاهی دانشجویان آماده شده است. این سامانه با نظارت مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی اصفهان در زمستان 1391 راه اندازی شد. این سامانه دانشجویان گرامی برای استفاده از این سامانه کافی است ابتدا حساب معاونت فرهنگی خود را از طریق کیف پول الکترونیکی شارژ کرده و سپس با استفاده از اطلاعات کاربری خود، در سایت وارد شوید. پس از ورود با توجه به وضعیت اردو، اگر امکان ثبت نام برای شما وجود داشته باشد، میتوانید با پرداخت مبلغ مذکور در اردو برگزار شده ثبت نام کنید.

 


 

تهیه کنندگان:

سید احسان اعتصامی <e.etesami@ec.iut.ac.ir>
کارشناسی فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی اصفهان

امیر ره افروز <rahafrouz@ec.iut.ac.ir>
کارشناسی نرم افزار، دانشگاه صنعتی اصفهان

 


Dr. Radut Consulting

تحت نظارت وف ایرانی